Prejsť na obsah
ACM International Collegiate Programming Contest

ACM súťaž je opäť tu!

Lokálne kolo ACM ICPC súťaže na STU
v rámci CTU Open Contest

Súťaže sa môžu zúčastniť max. 3-členné tímy.
Počet tímov je obmedzený!

Súťaž bude prebiehať súčasne v ôsmich mestách:
* Praha * Brno * Ostrava * Plzeň * Bratislava * Banská Bystrica * Košice * Žilina *

V Bratislave budú súťažiť tímy z dvoch univerzít:
STU (FIIT) <<>> Univerzita Komenského (FMFI)

Obe univerzity budú súťažiť v priestoroch FIIT STU.

Harmonogram:

do 19. októbra 2011
do 18:00
registrácia zaslaním e-mailu na adresu:    acm.icpc[at]fiit.stuba.sk
ako odpoveď dostanete potvrdenie účasti a ďalšie pokyny k dokončeniu registrácie
20. októbra 2011 koniec registrácie cez ICPC registračný systém
Pozrite si návod.
21. - 22. októbra 2011 lokálne kolo súťaže
11. - 13. novembra 2011 Central European Regional Contest 2010 (Praha, ČR)
14. - 18. mája 2012 svetové finále (Varšava, Poľsko)
  • Pozrite si zadania z predchádzajúcich ročníkov svetového finále súťaže.Predbežný program súťaže:

21. 10. 2011   -  piatok  
14:30 - 15:15   registrácia súťažných tímov - nevyhnutná účasť aspoň jedného člena tímu
15:20 - 15:40   privítanie na FIIT STU
15:40 - 16:20   slávnostné zahájenie súťaže - videokonferencia z Prahy, informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania
16:20 - 17:00   informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania - videokonferencia z Prahy
17:00 - 18:30   skušobné kolo
 
22. 10. 2011   -  sobota  
  9:30 -   9:45   posledné informácie pred súťažou - videokonferencia z Prahy
10:00 - 15:00   SÚŤAŽ
15:00 - 16:00   prezentácia riešení - videokonferencia
16:00 - 17:00   vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže - videokonferencia z Prahy

Upozornenie:

Údaje nie sú definitívne a môže dôjsť k zmene v ktoromkoľvek bode programu!