Prejsť na obsah
NAG - Network Academy Games
tretí ročník súťaže pre študentov slovenských stredných a vysokých škôl

Regionálna sieťová akadémia FIIT STU v Bratislave vyhlasuje

Cisco Olymp 2008

regionálne a národné kolo súťaže Cisco NetAcad

4. apríla 2008 (piatok)

  • Súťaž je pre študentov Cisco NetAcad, Cisco Olymp.
  • V rámci univerzitného kola sa súťaží v kategórii UNI, kde si účastníci zmerajú sily na zadaniach obsahujúcich témy prvých štyroch semestrov CCNA.
  • Na úspešné zvládnutie súťaže nie je potrebné semestre absolvovať, stačí, ak máte z nich znalosti.
  • Najlepší dvaja súťažiaci postúpia do národného kola, kde si zmerajú sily s ostatnými súťažiacimi v rámci Slovenska.
  • Víťazi regionálnych a národných kôl budú odmenení zaujímavými vecnými cenami.

Harmonogram súťaže

do 5. 3. 2008   prihlásenie sa do súťaže zaslaním e-mailu na adresy:
grellneth [at] fiit.stuba.sk
pmesjar [at] centrum.sk
     7. 3. 2008   Cisco Olymp 2008 - univerzitné kolo súťaže: RCNA pri STU v Bratislave
pre všetkých študentov zapojených do programu univerzity
     4. 4. 2008   Cisco Olymp 2008 - regionálne a národné kolo súťaže: RCNA pri STU v Bratislave a RCNA pri TU v Košiciach
zúčastnia sa najúspešnejší súťažiaci školských kôl
23. - 24. 6. 2008   Cisco Olymp 2008 - medzinárodné kolo súťaže: FIT VUT v Brne (ČR)
zúčastnia sa víťazní riešitelia z regionálnych kôl