Prejsť na obsah
ACM International Collegiate Programming Contest

ACM súťaž je opäť tu!

Lokálne kolo ACM ICPC súťaže na STU
v rámci CTU Open Contest

Súťaže sa môžu zúčastniť max. 3-členné tímy.
Počet tímov je obmedzený!

Súťaž bude prebiehať súčasne v ôsmich mestách:
* Brno * Ostrava * Plzeň * Praha * Banská Bystrica * Bratislava * Košice * Žilina *

Harmonogram:

do 24. októbra 2012
do 18:00
registrácia zaslaním e-mailu na adresu:    acm.icpc[at]fiit.stuba.sk
ako odpoveď dostanete potvrdenie účasti a ďalšie pokyny k dokončeniu registrácie
25. októbra 2012 koniec registrácie cez ICPC registračný systém
Pozrite si návod.
26. - 27. októbra 2012 lokálne kolo súťaže
16. - 18. novembra 2012 Central European Regional Contest 2012 (Krakov, Poľsko)
30. júna - 4. júla 2013 svetové finále (Petrohrad, Rusko)
  • Pozrite si zadania z predchádzajúcich ročníkov svetového finále súťaže.Predbežný program súťaže:

26. 10. 2012   -  piatok  
14:30 - 15:00   registrácia súťažných tímov - nevyhnutná účasť aspoň jedného člena tímu
15:20 - 15:40   privítanie na FIIT STU
15:40 - 17:00   slávnostné zahájenie súťaže - videokonferencia z Prahy, informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania
17:00 - 18:30   skušobné kolo
 
27. 10. 2012   -  sobota  
  9:30 -   9:45   posledné informácie pred súťažou - videokonferencia z Prahy
10:00 - 15:00   SÚŤAŽ
15:00 - 17:00   prezentácia riešení - videokonferencia

Upozornenie:

Údaje nie sú definitívne a môže dôjsť k zmene v ktoromkoľvek bode programu!