Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Registrácia predmetov je povinná, prebieha v systéme AIS 25. 6. 2021, 8.00 - 20.00 hod.

Registráciou si študent zostavuje osobný učebný plán na akad. rok 2021/22.

Osobný študijný plán treba odovzdať emailom na študijné oddelenie v termíne 26. - 28. 6. 2021.

Pozrite si:

 

Študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia akad. roka 2021/22