Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

sa uskutočňuje v systéme AIS
od 23. júla 2018, 10.00 hod.
do 17. augusta 2018, 23.59 hod.

a je určený pre zápis do:

 • 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia
 • a 2. ročníka inžinierskeho štúdia.

Môžete si vytlačiť návod .

E-zápis nie je možný pre zápis do prvých ročníkov bakalárskeho ani inžinierskeho štúdia (ide o zmenu stupňa štúdia a takýto e-zápis AIS neumožňuje).

E-zápis predstavuje zjednodušenú formu zápisov. V prípade, že spĺňate podmienky pre postup do ďalšieho obdobia a váš zápisový hárok neobsahuje chyby, môžete potvrdiť svoj zápisový hárok a zapíšete sa do štúdia v nasledujúcom období.

 

Postup e-zápisu

 • Prihlásite sa do AIS, Portál študenta a kliknete na Reg. / Zápisy.
 • Skontrolujte si zápisový hárok a ak je všetko v poriadku, kliknite na vykonať e-zápis.
 • ZÁPISOVÝ HÁROK NETLAČTE!!! a nenoste na študijné oddelenie.

 

Tlačivá pre študentov, ktorí sa zapísali elektronicky

Po vykonaní elektronického zápisu, si môžete na študijnom oddelení nechať potvrdiť príslušné tlačivá (už vyplnené). Tlačivo „Potvrdenie o štúdiu“ si môžete vytlačiť z AISu (Portál študenta – Potvrdenie o štúdiu) alebo ho nájdete na stránke http://www.fiit.stuba.sk/studium/tlaciva (do tohto potvrdenia musíte ešte doplniť požadované údaje).

Upozorňujeme, že úradné hodiny na študijnom oddelení sú v období 7. júla - 31. augusta 2018 v stredu v čase: 9.30 – 11.30 a 13.00 – 14.30 hod.

Upozornenie
Upozorňujeme tých študentov, ktorí v akad. r. 2018/19 prekračujú štandardnú dĺžku štúdia, ako aj študentov, ktorí súbežne študujú na inej vysokej škole, na povinnosť, v zmysle § 71 vysokoškolského zákona č. 131/2002, zaplatiť školné (http://www.stuba.sk/4565).

Potvrdenie na rodinné prídavky sa vydáva až po 1. 9. 2018.

Poplatok za prolongačnú známku ISIC vo výške 13 € uhraďte bankovým prevodom (prípadne poštovým poukazom na účet):

  IBAN: SK83 8180 0000 0070 0008 5552
  variabilný symbol: 1102
  konštantný symbol: 0308
  adresát: FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
  V časti „Správa pre prijímateľa“ uveďte svoje meno a priezvisko.

Prolongačnú známku si môžete vyzdvihnúť na študijnom oddelení v čase úradných hodín od 21. 8. 2018 po predložení dokladu o zaplatení.

Viac o administrácii zápisov.

Bratislava 11. 7. 2018 Marta Gnipová, v. r.
Peter Pištek, v. r.
Marián Šimko, v. r.