Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

sa uskutočňuje v systéme AIS
od 24. júla 2019, 10.00 hod.
do 14. augusta 2019, 23.59 hod.

a je určený pre zápis do:

  • 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia
  • a 2. ročníka inžinierskeho štúdia.

Môžete si vytlačiť návod .

E-zápis nie je možný pre zápis do prvých ročníkov bakalárskeho ani inžinierskeho štúdia (ide o zmenu stupňa štúdia a takýto e-zápis AIS neumožňuje).

E-zápis predstavuje zjednodušenú formu zápisov. V prípade, že spĺňate podmienky pre postup do ďalšieho obdobia a váš zápisový hárok neobsahuje chyby, môžete potvrdiť svoj zápisový hárok a zapíšete sa do štúdia v nasledujúcom období.

 

Postup e-zápisu

  • Prihlásite sa do AIS, Portál študenta a kliknete na Reg. / Zápisy.
  • Skontrolujte si zápisový hárok a ak je všetko v poriadku, kliknite na vykonať e-zápis.
  • ZÁPISOVÝ HÁROK NETLAČTE!!! a nenoste na študijné oddelenie.

Študenti, ktorým e-zápis AIS neumožní (väčšinou ide o tých študentov, ktorí predlžujú štúdium), kontaktujte e-mailom svoju študijnú referentku, ona vás zapíše.

 

Tlačivá pre študentov, ktorí sa zapísali elektronicky

Po vykonaní elektronického zápisu, si môžete na študijnom oddelení nechať potvrdiť príslušné tlačivá (už vyplnené). Tlačivo „Potvrdenie o štúdiu“ si môžete vytlačiť z AISu (Portál študenta – Potvrdenie o štúdiu), alebo ho nájdete na stránke http://www.fiit.stuba.sk/studium/tlaciva (do tohto potvrdenia musíte ešte doplniť požadované údaje).

Upozorňujeme, že úradné hodiny na študijnom oddelení sú v období 7. júla - 31. augusta 2019 v stredu v čase: 9.30 – 11.30 hod. a 12.30 – 14.30 hod.

Upozornenie
Upozorňujeme tých študentov, ktorí v akad. r. 2018/19 prekračujú štandardnú dĺžku štúdia, ako aj študentov, ktorí súbežne študujú na inej vysokej škole, na povinnosť, v zmysle § 71 vysokoškolského zákona č. 131/2002, zaplatiť školné (http://www.stuba.sk/4565).

Potvrdenie na rodinné prídavky sa vydáva až po 1. septembri 2019.

Prolongácia ISIC (karta):
Prolongáciu si urobíte cez novú aplikáciu „Moje objednávky“. Podrobný návod nájdete po prihlásení do AIS hore vo výveske. Pred samotnou objednávkou prolongácie si najskôr v sekcii „Ochrana osobných údajov“ zakliknite súhlas s licenciou CKM. Následne si objednajte prolongáciu na akademický rok 2019/20 a prostredníctvom platobnej brány uhraďte poplatok 13 €.
Upozornenie: platba v hotovosti (ani šekom) už nie je možná.
Novú známku si budete môcť vyzdvihnúť v septembri na študijnom oddelení počas úradných hodín, až bude poplatok uhradený (t. j. spárovaná platba) a udelený súhlas v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

Viac o administrácii zápisov.

Bratislava 11. 7. 2019 Marta Gnipová, v. r.
Peter Pištek, v. r.
Marián Šimko, v. r.