Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu) budú pripravené od 20. 7. 2020 na prevzatie na študijnom oddelení.

Uvedené doklady bude možné si prevziať 3 spôsobmi:

  1. osobne na študijnom oddelení – denne v čase od 8.30 hod. do 15.00 hod. od 8.00 hod. do 15.30 hod. v termínoch:
    • 20. - 31. 7. 2020
    • 17. - 31. 8. 2020
    Študijné oddelenie bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorené v termíne 1. - 14. 8. 2020.
  2. zaslaním poštou na adresu uvedenú v AIS (prípadne po dohode na inú adresu);
  3. osobne na promóciách, ktoré sa budú konať 10. 9. 2020 - v takomto prípade je potrebné zaslať poštou na adresu fakulty vyplnený a podpísaný Súhlas s neskorším vydaním dokladov o absolvovaní štúdia .

Účasť na promóciách je možná aj v prípade, že si diplomy prevezmete osobne, alebo vám budú zaslané poštou.

V prípade, že by sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 promócie nekonali, potom vám budú neprevzaté diplomy zasielané poštou, alebo si ich budete môcť vyzdvihnúť osobne na študijnom oddelení, ak to aktuálna situácia umožní.

Spôsob prevzatia diplomov je potrebné oznámiť e-mailom na adresu: katarina.dunajska[at]stuba.sk v termíne do 16. 7. 2020.

Bližšie informácie a organizačné pokyny ku konaniu promócií vám budú zaslané e-mailom a tiež zverejnené na webovej stránke: Promócie absolventov a v aktulitách v druhej polovici augusta.