Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku, spôsobenou šírením koronavírusu COVID-19, a z toho vyplývajúcich zmien vo výčbe nielen na stredných školách, sa aj my snažíme nájsť optimálne riešenie prijímacieho konania na štúdium na FIIT pre akad. rok 2020/21.

Aktuálne pracujeme na tom, aby sme pripravili také podmienky prijímania na štúdium, aby boli čo najviac objektívne a čo najmenej odlišné od pôvodných podmienok prijatia.

Tiež komunikujeme so spoločnosťou SCIO ohľadne možného testovania v najbližších mesiacoch.

Touto cestou by sme Vás radi poprosili o trpezlivosť.

Predpokladáme, že v priebehu apríla zverejníme aktuálne platné podmienky prijatia, ako aj podmienky a harmonogram prijímacieho konania.

Určite sledujte informácie na našej webovej stránke. Budeme Vás informovať hneď, ako budeme vedieť aktuálne podmienky prijatia a prijímacieho konania.