Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Upozorňujeme, že v súlade s harmonogramom činností v rámci grantu Erasmus+ sa otvoril systém AIS pre prihlasovanie študentov na študijné mobility v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/19.

Prihlášky je možné podávať cez Akademický informačný systém (AIS) STU do 31.1. 2018.

Pozrite si Kritéria výberového konania pre študentov FIIT STU.