Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Rektor STU v Bratislave udelil rektorské voľno v súlade s článkom 12, bod 5, písmeno h) platného Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
udeľuje
študentom STU dennej formy štúdia
na deň 28. februára 2020 od 12.00 hod.
REKTORSKÉ VOĽNO.