Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

na akademický rok 2018/19

zimný semester: 11. september 2018 (utorok)

  • Pozrite si stručný návod aj s termínmi prihlasovania na rozvrhové akcie.
  • Rozvrh v AIS bude dostupný najneskôr v pondelok 10. septembra 2018 po 15.00 hod
  • Na rozvrhové akcie sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka 3- a 4-ročného a 2. ročníka 4-ročného bakalárskeho štúdia .