Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v akademickom roku 2020/21

zimný semester: 16. september 2020 (streda)

  • Pozrite si stručný návod aj s termínmi prihlasovania na rozvrhové akcie.
  • Rozvrh v AIS bude dostupný najneskôr v pondelok 14. septembra 2020
  • Na rozvrhové akcie sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka 3- a 4-ročného a 2. ročníka 4-ročného bakalárskeho štúdia.