Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan FIIT STU uistil zástupcov IT firiem o maximálnom úsilí konštruktívne vyriešiť situáciu na fakulte.

Bratislava 7. 2. 2020 - Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) prof. Ivan Kotuliak sa dnes stretol so zástupcami IT firiem, ktoré svoj záujem o dianie na fakulte vyjadrili v otvorenom liste zo dňa 30. 1. 2020. Na stretnutí boli prítomní p. Marko (Eset), p. Šicková (Pixel Federation), p. Konečný (Unicorn) a p. Tihanyová (Zľava dňa). Vedenie FIIT STU svojich partnerov opakovane uisťuje o svojej snahe situáciu upokojiť a vyriešiť.

Cieľom stretnutia, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca právnej kancelárie Havlát&Partners, ktorá vypracovala právnu analýzu nezákonného konania bývalého štatutára fakulty, bolo vysvetliť a oboznámiť partnerov so skutočnosťami a faktami problému odmeňovania študentov za komerčné zákazky formou štipendií, ako aj uistiť partnerov, že FIIT STU má záujem o vzájomne prospešnú spoluprácu aj v budúcnosti.

“Vyvíjame maximálne úsilie pre konštruktívne vyriešenie situácie na FIIT STU. Takmer na dennej báze komunikujeme so zástupcami zamestnancov, ktorí sú v štrajkovej pohotovosti. Uistili sme zamestnancov, že plne rešpektujeme ústavné právo na štrajk, na druhej strane urobíme všetko pre to, aby študentom bolo garantované ich právo na vzdelávanie a aby sme nemuseli pristúpiť k posúvaniu začiatku semestra, či k jeho prerušeniu. Momentálne zabezpečujeme interné i externé zdroje na vyriešenie prípadného štrajku časti našich zamestnancov,“ povedal po stretnutí dekan FIIT STU Ivan Kotuliak.

Dlhodobo upozorňujeme, že situáciu je potrebné upokojovať, že jej eskalácia cez médiá aj formou otvorených listov nikomu neprispieva.

Žiaľ, niektorí aktéri sporu tomu nerozumejú a napádaný je už aj Akademický senát STU a jeho orgány, čo sa odráža na citeľne chladnom prístupe k našej fakulte zo strany niektorých členov tohto najvyššieho demokratického orgánu univerzity.

Konštruktívny prístup zahŕňa aj cit pre mieru, do akej je ešte prospešné sa angažovať a kde to už prekračuje medze a poškodzuje dobré vzťahy.

Osočujúce videá či vyfabulované obvinenia z manipulácie volieb rozhodne nepatria k veciam, ktoré vzťahy zlepšujú.

Zástupcovia IT spoločností sa dekanovi prof. Kotuliakovi, ako aj ďalším členom vedenia FIIT STU, poďakovali za ochotu a stretnutie, na ktorom bola podrobnejšie vysvetlená zložitá situácia na fakulte. Privítali uistenie dekana, že vyvíja všetko úsilie na upokojenie situácie a snaží sa konať kroky a hľadať riešenia, aby nebolo ohrozené právo študentov na vzdelanie.