Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

SAIA a FIIT STU pozývajú do informačného stánku o štipendiách do všetkých krajín sveta.

28. novembra 2018
12.30 - 14.30 hod.
vstupná hala FIIT STU v Bratislave

Ilkovičova 2 (Mlynská dolina)