Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Inštrukcie k zápisu pre novonastupujúcich prvákov na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/22

Zápis prebieha bez fyzickej prítomnosti, potrebné je do 15. 7. 2021 doručiť poštou na adresu študijného oddelenia požadované dokumenty (pozri inštrukcie nižšie).

 • Inštrukcie pre prijatých študentov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia ak. roka 2021/22
 • Tlačivá k zápisu:

 • Informácie k registrácii predmetov (vyplneniu registračného hárku):
  • Zimný semester štúdia je pevne daný, je potrebné označiť krížikom všetky predmety v zozname.
  • 3-ročné štúdium: V letnom semestri štúdia máte dva povinne voliteľné predmety, z ktorých treba zvoliť len jeden (označiť ho krížikom). Týka sa to predmetov: Matematická logika a Fyzika. Ak by ste chceli študovať oba tieto predmety, bude vám to umožnené v ďalších semestroch.
  • 4-ročné štúdium: Letný semester štúdia je pevne daný, je potrebné označiť krížikom všetky predmety v zozname.
  • Po zápise (15. 7. 2021), si vo svojej e-prihláške nájdete prístupové údaje do AISu (nie ako uchádzač, ale už ako študent) cez Prihlásenie do osobnej administratívy AIS.
  • V prípade problémov s prihlasovaním sa do AIS kontaktujte p. Ivana Kollára (ivan.kollar[at]stuba.sk).
 • Inštrukcie k ubytovaniu
 • Informácia k preukazom – ISIC kartám:
  Pre objednanie ISIC karty, vloženie fotografie pre ISIC kartu a platbu za ISIC kartu použite aplikáciu „Návratka k prihláške na štúdium na STU“.
 • Informácie o nástupe na výučbu:
  • Výučba začína 14. septembra 2021 (utorok) o 8.00 hod. „Úvodom do štúdia“.
  • Presný harmonogram štúdia bude zverejnený začiatkom septembra 2021.
  • Dňa 17. septembra 2021 (piatok) sa uskutoční slávnostná imatrikulácia nových študentov bakalárskeho štúdia.

Informácie nájdete aj na tejto stránke.