Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Útvar medzinárodných vzťahov STU v Bratislave pozýva
na prezentáciu možností mobilitných pobytov v rámci
programu Erasmus+ v akademickom roku 2018/19.

20. novembra 2017 (pondelok) na FEI o 10.00 hod. v AB 150, o 14.00 hod. v BC 300,
Ilkovičova 3 v Bratislave

21. novembra 2017 (utorok) na FCHPT o 10.00 hod.v NB CH12,
Radlinského 9 v Bratislave

21. novembra 2017 (utorok) na SjF o 14.00 hod. v S4,
Nám. slobody 17v Bratislave

30. novembra 2017 (štvrtok)na MtF o 10.00 hod. v T-032,
J. Bottu 25 v Trnave

Cieľom prezentácie je informovať o možnostiach štúdia a stáží
v krajinách Európskej únie a krajinách účastniacich sa programu v nasledujúcom akademickom roku.