Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Deje sa to práve v čase, keď prebiehajú intenzívne rokovania na úrovni univerzitného senátu a rektora, ako aj na fakulte. Cieľom rokovaní je zabezpečiť štandardné fungovanie fakulty, pokračovanie kvalitnej výučby a výskumu a opätovné sfunkčnenie jej demokratickej samosprávy – senátu.

"Je to normálny demokratický proces, čo tam (pozn. na FIIT STU) teraz prebieha," povedal rektor STU v rozhovore so Z. Kovačič Hanzelovou (uverejnené dňa 27. 1. 2020).

Je nám to o to viac ľúto, že tak fakulta, ako aj pán rektor, opätovne vyvíjali snahu o komunikáciu v snahe upokojovať situáciu na fakulte. Pričom týchto viacstranných rokovaní sa zúčastňuje aj mediátor - predseda Správnej rady STU p. Ftáčnik.

Hoci kontrola podnetu na úrovni Hlavného kontrolóra STU stále nebola ukončená, na dnes bola opakovane pripravená dohoda na podpis pani profesorkou, ktorá by umožnila jej návrat na fakultu, ako to bolo dohodnuté a avizované na spoločnej tlačovej konferencii dňa 14. 1. 2020. Túto ponuku však do dnešného dňa nevyužila.