Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
24. augusta 2017 o 11.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Halagana:
Architektúra pre poskytovanie virtualizovaných sieťových služieb

v odbore: 9.2.9. aplikovaná informatika