Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozrite si časový harmonogram štátnych skúšok inžinierskeho štúdia študijných programov Inteligentné softvérové systémy (ISS), Internetové technológie (IT) a Informačná bezpečnosť (IB).

V súlade s Metodickým usmernením rektora STU (reg. č.: sekr./79/7178/2021 zo dňa 14. 5. 2021) sa budú všetky štátne skúšky konať pred skúšobnými komisiami dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencií bez fyzickej prítomnosti s použitím informačných a komunikačných technológií.

Funkčnosť si overte v piatok 11. 6. 2021 od 14.00 do 16.00 hod. vo virtuálnej miestnosti svojej komisie.

Online vysielanie verejných častí obhhajob štátnych skúšok (bez možnosti aktívneho zapojenia sa): cutt.ly/lnh3Hin

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS

 • 14. 6. 2021 (pondelok), 8.00 hod. a 15. 6. 2021 (utorok), 8.00 hod. (rovnaká linka pre každú komisiu na 2 dni)
 • Komisia ŠP       Počet Miesto
  č. 1 ISS 13 cutt.ly/inhwH9y
  č. 2 ISS 13 cutt.ly/CnhwKlN
  č. 3 ISS, IT, IB 14 cutt.ly/inhwZe5
  č. 4 ISS, IT, IB 13 cutt.ly/wnhwXfG
  č. 5 ISS, IB 14 cutt.ly/FnhwC1u
  č. 6 ISS 14 cutt.ly/3nhwBVr
 • 15. 6. 2021 (utorok), 8.00 hod. a 16. 6. 2021 (streda), 8.00 hod. (rovnaká linka pre každú komisiu na 2 dni)
 • Komisia ŠP       Počet Miesto
  č. 7 ISS 14 cutt.ly/Enhw1zW