Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

študijných programov Inteligentné softvérové systémy (ISS), Internetové technológie (IT) a Softvérové inžinierstvo (SI) sa uskutočnia v termínoch

29. - 31. januára 2020 (streda - piatok).

Rozdelenie do komisií a podrobný časový harmonogram:

Pozrite si harmonogram obhajob podľa jednotlivých komisií ÚPAI a ÚISI