Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Milé študentky, milí študenti,
Milé kolegyne, milí kolegovia,

ubehli tri týždne, odkedy sme sa všetci neočakávane ocitli v situácii, ktorú ešte nik z nás nezažil. Tešili sme sa, že ako obyvatelia Slovenska sme chránení a vyhýba sa nám väčšina prírodných katastrof, vojnových konfliktov či rôznych epidémií, ktoré sme doteraz zaznamenali vo svete. Žiaľ, tentokrát to neobišlo ani Európu, vrátane Slovenska.

Naša spoločnosť dlhšie odolávala, avšak pred troma týždňami bola nútená prevziať zodpovednosť za ochranu zdravia svojich obyvateľov a pristúpila k prvým opatreniam, ktoré sa dotkli aj vysokého školstva.

Prakticky zo dňa na deň, keď ešte nik nebol schopný vyhodnotiť situáciu, alebo čo sa bude diať a ako dlho to bude trvať, sa najmä Vám, študentom, zmenil život, podmienky každodenného fungovania. Museli ste opustiť internát a odcestovať domov. Mnohí z Vás, v nádeji, že daný stav nebude trvať dlho, neodhadli situáciu a nechali si osobné veci či počítače na internáte. Ani my, ako vedenie fakulty, sme nedokázali na začiatku odhadnúť, ako sa situácia bude vyvíjať a aké budeme musieť prijať v súvislosti s novovzniknutou situáciou opatrenia.

Situácia, v ktorej sme sa ocitli, nemá obdobu v histórii nášho moderného štátu.

Súbor opatrení, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky, sa môže zdať striktný, priam až drastický, avšak vážnosť situácie, v ktorej sme sa ocitli, nám nedáva na výber. Rektor univerzity vydal príkaz zabezpečiť kompletnú výučbu bezkontaktnou formou štúdia.

Ako bolo spomenuté už aj vo vyjadrení vedenia fakulty z minulého týždňa, dnes je viac menej isté, že do konca tohto semestra sa k prezenčnej forme štúdia nevrátime. Po prvýkrát v histórii FIIT, ale aj STU, budeme musieť bezkontaktne riešiť aj skúšky a obhajoby záverečných prác.

Momentálne teda čelíme viacerým problémom, ktoré musíme vyriešiť. Predpokladám, že si dokážete predstaviť, aký problém predstavuje previesť výučbu semestra prakticky zo dňa na deň na tzv. „online“ prevádzku. Nik z nás nebol pripravený na bezkontaktnú výučbu a častokrát riešenia takejto formy výučby musíme robiť za pochodu. Narážame pritom na množstvo jednak technických, ale častokrát aj personálnych problémov. Ako to zvyčajne býva, niektoré predmety to zvládli lepšie, niektoré horšie.

Aby sme takéto problémy identifikovali, vytvorili sme dotazník, a mňa osobne veľmi teší, že ho do dnešného dňa vyplnilo vyše 250 študentov, pretože Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. V tejto situácií asi ešte viac než kedykoľvek predtým.

Odpovede z dotazníka v tejto chvíli analyzujeme a vyhodnocujeme. Nie všetky problémy, ktoré ste identifikovali je možné vyriešiť zo dňa na deň. Napriek tomu Vám už počas najbližších dní oznámime prvé kroky k zlepšeniu formy bezkontaktnej výučby.

Ubezpečujem Vás, že celé vedenie fakulty spoločne na dennej báze hľadá možnosti riešenia problémov a zlepšenia bezkontaktnej výučby tak, aby sme tento akademický rok spolu s Vami úspešne ukončili. Uvedomujeme si však, že nie všetko bude tak a na takej úrovni, ako ste boli zvyknutí. Táto situácia si bude vyžadovať nielen veľa úsilia, ale aj veľa trpezlivosti a vzájomného porozumenia a tolerancie na obidvoch stranách. Sme však presvedčení, že Vy študenti FIIT, dokážete túto situáciu zvládnuť.

Uvedomujeme si, že v režime tzv. „online“ výučby sa Vám zvýšil počet zadaní, ako aj fakt, že niektoré veci trvajú trochu dlhšie. Preto sme sa rozhodli predĺžiť semester o jeden týždeň, a to do 23. 5. 2020, aby ste mali dostatok času dokončiť zadania a prednášky, ktoré ste možno zmeškali v prvom týždni bezkontaktnej výučby. Skúškové obdobie sa predĺži o tri týždne a potrvá od 25. 5. 2020 do 27. 7. 2020.

Termíny odovzdávania záverečných prác sme sa rozhodli posunúť o jeden týždeň bez potreby doručenia a schválenia žiadosti na študijné oddelenie. Nové termíny odovzdávania prác sú:

 • DPIII:   7. 5. 2020
 • DPII:  18. 5. 2020
 • DPI:     2. 6. 2020
 • BPII:  14. 5. 2020
 • Záverečné práce sa budú odovzdávať elektronicky. Zadanie, ktoré je súčasťou práce, nemusí byť podpísané. Vedúcich prác sme zároveň požiadali, aby Vám vychádzali v maximálnej možnej miere v ústrety vrátane možnosti zmeny zadania.

  Môžete mi veriť, že ja, ako aj vedenie fakulty, pracujeme dennodenne na tom, aby sme riešili problémy a podnety, ktoré sa priebežne vyskytnú. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme zabezpečili každému z Vás pomoc pri zvládnutí tejto neštandardnej a zložitej situácii.

  V najbližších dňoch dostanete od mňa podrobné informácie k ďalšiemu priebehu letného semestra, vrátane spôsobu skúšok, záverečných, bakalárskych a diplomových prác či štátnic.

  Dovoľujem si Vás požiadať a pripomenúť, aby ste si náležite plnili svoje študijné povinnosti, hovorili s Vašimi prednášajúcimi a plnili zadania a pokyny, ktoré od nich dostávate. Tak isto, hovorte Vašim prednášajúcim a cvičiacim o Vašich problémoch s bezkontaktnou výučbou. Sme v tom všetci spoločne. Pre nás všetkých je to náročné. Ak sa však budeme rešpektovať navzájom, budeme si zdieľať dobré nápady a prístupy a budeme identifikovať problémy a hľadať spôsoby na ich odstránenie, som presvedčený, že to spoločne zvládneme.

  S úctou,
  Ivan Kotuliak, dekan FIIT