Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
študijných programov Informatika a Internetové technológie
v akademickom roku 2016/17
budú v piatok

14. 7. 2017

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2