Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

je projekt spoločnosti IBM pre študentov vysokých škôl s názvom "Great Minds Student Internships 2012".

Podstatou projektu je umožniť študentom z nášho regiónu, aby sa zúčastnili tzv. 'internship' študijného pobytu v dĺžke trvania od 3 do 6 mesiacov (podľa dohody) vo výskumných a vývojových laboratóriách spoločnosti IBM v Zürichu (Švajčiarsko) alebo v Haife (Izrael).

Náklady spojené s pobytom vo Švajčiarsku alebo Izraeli hradí študentom spoločnosť IBM.

Nomináciu robí fakulta.

Študenti, ktorí majú záujem o tento 'pracovný pobyt v Zürichu' najneskôr do 2. decembra 2011 musia doniesť svoje CV a motivačný list (viac na stránke >>>) zástupcovi fakulty (vo funkcii profesor alebo docent), ktorý mu napíše odporučenie. Všetky podklady (CV, "paper position" a "letter of reccomendation" je potrebné doručiť na OOČ pani Márii Hricovej (D221) v termíne najneskôr 7. decembra 2011.

Konečný výber robí spoločnosť IBM.

Všetky dôležité informácie sú na stránkach: www.zurich.ibm.com/greatminds//