Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

Cieľom programu je zapojiť študentky všetkých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia do aktívneho vytvárania inkluzívneho študijného prostredia a podpory dievčat v štúdiu na FIIT STU v Bratislave (podpora súčasných študentiek FIIT STU, ako aj zvyšovanie počtu nových študentiek, hlásiacich sa na FIIT STU).
Po úspešnom absolvovaní programu študentky získajú odmenu v hodnote 200 až 400 EUR (podľa miery zapojenia).

 

Postup výberového programu:

 • Do programu sa môžu prihlásiť študentky všetkých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FIIT STU.
 • Študentky sa môžu prihlásiť do programu vyplnením prihlášky , ktorá obsahuje:
  • Údaje o študentke (meno, priezvisko, študijný program, ročník, študijný priemer za uplynulý rok, kontaktné údaje /e-mail, telefón/).
  • Motivačný list („Prečo chcem podporiť dievčatá v štúdiu na našej fakulte“)
 • Zaslanie prihlášky:
  • Uzávierka: 15. február 2019
  • Adresa doručenia: grant.studentky[at]fiit.stuba.sk
 • Z prihlásených kandidátok vyberie organizátor programu na základe motivačného listu 5 študentiek.

 

Úspešná kandidátka:

Študentka, ktorá má záujem spoluvytvárať a podieľať sa na aktivitách súvisiacich s podporou a rozvojom dievčat v štúdiu na FIIT STU.

 

Priebeh programu:

Do programu bude vybraných 5 študentiek, ktoré budú pracovať v tíme na aktivitách:

 • Participácia na aktivitách Aj Ty v IT prezentujúcich FIIT STU a štúdium informatiky pre dievčatá a verejnosť .
 • Podpora Aj Ty v IT pri príprave podkladov a materiálov, spracovaní dokumentov, smerujúcich ku komunikácii IT oblasti a FIIT STU pre dievčatá a verejnosť.
 • Participácia na príprave webovej stránky prezentujúcej študentky FIIT v rámci aktivít FIIT STU.
 • Iné aktivity podľa vlastných preferencií, ktoré prispejú k cieľu programu.

Od uchádzačiek sa očakáva aktívna účasť na aktivitách v rozsahu troch hodín týždenne.

Aktivity budú vykonávať samostatne s podporou organizátora programu a organizácie Aj ty v IT. Súčasťou programu sú pravidelné týždenné stretnutia – každý utorok v čase 13.00 - 14.00 hod.

 

Predbežná celková alokovaná suma na výzvu: 2 000 EUR
Termín zverejnenia výzvy: 18. január 2019
Termín na predkladanie žiadostí: 15. február 2019
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 19. február 2019 (13.00 - 14.00 hod.)
Koniec riešenia projektu: 11. máj 2019