Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

Cieľom programu je zapojiť študentky posledného ročníka bakalárskeho štúdia alebo 1. - 2. ročníka inžinierskeho štúdia do aktívneho vytvárania inkluzívneho študijného prostredia a podpory dievčat v štúdiu na FIIT STU v Bratislave (podpora súčasných študentiek FIIT STU, ako aj zvyšovanie počtu nových študentiek, hlásiacich sa na FIIT STU).
Po úspešnom absolvovaní programu študentky získajú odmenu v hodnote 500 EUR.

 

Postup výberového programu:

 • Do programu sa môžu prihlásiť študentky posledného ročníka bakalárskeho štúdia alebo prvého až druhého ročníka inžinierskeho štúdia na FIIT STU
 • Študentky sa môžu prihlásiť do programu vyplnením prihlášky , ktorá obsahuje:
  • Údaje o študentke (meno, priezvisko, študijný program, ročník, študijný priemer za uplynulý rok, kontaktné údaje /e-mail, telefón/)
  • Návrh aktivít („Ako a akými aktivitami viem podporiť dievčatá v štúdiu na našej fakulte“)
  • Motivačný list („Prečo chcem podporiť dievčatá v štúdiu na našej fakulte“)
 • Zaslanie prihlášky:
  • uzávierka: 19. februára 2018
  • adresa doručenia: grant.studentky[at]fiit.stuba.sk
 • Z prihlásených kandidátok vyberie organizátor programu 10 študentiek

 

Úspešná kandidátka:

Študentka, ktorá má záujem spoluvytvárať a podieľať sa na aktivitách súvisiacich s podporou a rozvojom dievčat v štúdiu na FIIT STU. Aktivity môžu byť napríklad:

 • Aktívna pomoc iným študentkám (napr. doučovanie)
 • Organizácia alebo aktívna pomoc s aktivitami, ktoré smerujú k zvýšeniu záujmu stredoškoláčok o štúdium na FIIT STU
 • Spoluorganizovanie prednášky/ workshopu, ktorý prispeje k cieľu programu
 • Aktívna účasť na aktivitách uskutočnených v rámci programu, ktoré prispejú k cieľu programu
 • Účasť na aktivitách mimo programu (napr. organizovaných priamo školou), ktoré prispejú k cieľu programu
 • Účasť na aktivitách Aj Ty v IT

 

Priebeh programu:

 • Finalizácia obsahu programu – predpokladáme kombináciu aktivít, ktoré sú plánované školou alebo firmou Accenture pre študentky, a návrhov aktivít z motivačných listov
 • Priebežná podpora formou pravidelných stretnutí s aktívnou pomocou zo strany organizátora programu
 • Záverečné prezentovanie uskutočnených aktivít a ich dopad účastníčkami programu

 

Predbežná celková alokovaná suma na výzvu: 5 000 EUR
Termín vyhlásenia výzvy: 25. január 2018
Termín na predkladanie žiadostí: 19. február 2018
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. marec 2018 o 12.00 hod.
Koniec riešenia projektu: koniec letného semestra 2017/18