Prejsť na obsah
Štúdium

1. 10. 2003

V súlade s hlavným poslaním Fakulty informatiky a informačných technológií STU (dokument Zriadenie Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave č. 627/2003 - sekr. zo dňa 30. 7. 2003, s účinnosťou od 1. 10. 2003) a vzhľadom na zabezpečenie súčasných študijných a vedných odborov v oblasti informatiky a informačných technológií na STU a v zmysle par. 111. ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách rektor STU

poveril
Fakultu informatiky a informačných technológií STU
dňom účinnosti jej zriadenia

konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:

  • 25-11-9 aplikovaná informatika
  • 25-21-9 počítačové prostriedky a systémy
  • 25-31-9 programové a informačné systémy

ako realizáciu práv, priznaných Ministerstvom školstva SR Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ktoré dňom účinnosti zákona č. 131/2002 Z. z. prešli podľa par. 111 ods. 5 na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a ktoré boli do 30. septembra 2003 vykonávané Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave prijmú spoločne potrebné administratívne kroky k tomu, aby sa študenti doktorandského štúdia v uvedených vedných odboroch stali k 1. októbru 2003 študentmi Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.