Prejsť na obsah
Štúdium

31. 7. 2003

V súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v súlade s dokumentom č. 627/2003 - sekr. o zriadení Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU rektor STU vydal poverenie vykonávať pôsobnosť orgánov akademickej samosprávy FIIT nasledovne:

  • prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. - pôsobnosť dekana a vedeckej rady FIIT STU
  • prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - pôsobnosť akademického senátu FIIT STU
  • doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD. - pôsobnosť disciplinárnej komisie pre študentov FIIT STU

Orgány akademickej samosprávy, vrátane vypracovania dokumentov, ktoré vyžaduje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, musia byť ustanovené v termíne najneskoršie do 30. marca 2004.