Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) sa jednoznačne stavia na stranu vysokých škôl, ktoré odsudzujú bagatelizovanie prípadu “rigoróznej” práce Andreja Danka.

Pre nás je neakceptovateľné nielen to, že

  • “rigorózna” práca je jednoznačným plagiátom, nezávisle od toho, či naše právo ten pojem pozná alebo nepozná, a je v absolútnom rozpore s dlhovekými zásadami akademickej etiky,
  • “rigorózna” práca je kompilátom s podozrením na kupliarstvo s duševným vlastníctvom iných,

ale ešte viac to, že

  • sa akákoľvek osoba svojimi činmi snaží utajiť akúkoľvek záverečnú prácu, ktorá má preukázať jej kvalifikáciu; tobôž ak ide o vysokého ústavného činiteľa,
  • vysoká škola, kde takáto práca bola obhájená, nekoná dostatočne razantne, aby očistila svoje meno,
  • ministerka svojimi vyhláseniami namiesto snahy o vykynoženie nečestného konania v rámci svojho rezortu a vyčistenie škvrny, ktorú udalosť zanechala na slovenskom vysokom školstve, zľahčuje a bagatelizuje podstatu veci.

Uvedené správanie fatálne škodí tomu, čo sa snažíme my na STU a nepochybne aj mnohí ďalší kolegovia na iných univerzitách dlhodobo dosiahnuť: vychovávať špičkových odborníkov, ktorí svoju prácu budú vykonávať profesionálne, a popri tom poctivo a slušne. Len vtedy budú prínosom pre našu spoločnosť. A len v takýchto podmienkach nebudú mladí ľudia z tejto krajiny utekať.

To, čoho sme v posledných mesiacoch a dňoch svedkami, je pľuvancom do tváre našim študentom, kolegom a tiež všetkým čestným ľuďom, ktorí sa snažia túto krajinu posunúť ďalej.

Vedenie FIIT STU a predseda Akademického senátu FIIT STU


Vybrané odkazy na vyjadrenia a aktivitu FIIT STU za slušné a poctivé štúdium: