Prejsť na obsah
Výskum na FIIT
Pracovisko:   Centrum výpočtových a komunikačných služieb
Web:   www.cvks.fiit.stuba.sk
Miestnosť:   -2.01 (2. PP)
Kontaktná osoba:   Dominik Gozora (dominik.gozora[at]stuba.sk)

 

Charakteristika:

Centrálna počítačová učebňa je určená na realizáciu cvičení z odborných predmetov vo všetkých študijných programoch. V čase, kedy sa v nej nevykonáva výuka, ju môžu študenti využiť na individuálnu prácu.
Centrálna počítačová učebňa má celkovú kapacitu 120 pracovných miest. 80 miest je vybavených počítačmi a 40 miest je pripravených pre pripojenie študentských notebookov prostredníctvom pevnej alebo WiFi siete s prístupom na Eduroam.
Na počítačoch je nainštalované štandardné softvérové vybavenie (MS Windows 7, MS Office 2010, ESET Endpoint Antivirus, Java RE Standard Edition, Libre Office, Firefox, Opera, Macromedia Flash Plugin, AC3 filter, IrfanView, WinAmp, XviD Codec, VLC Player a File Format Converter), ktoré je každý semester dopĺňané o špecializovaný softvér, vyžadovaný na cvičenia v rámci jednotlivých predmetov.

 

Fotografie:


Súťaž v programovaní pre stredoškolákov ProFIIT 2018 v CPU.