Prejsť na obsah
Výskum na FIIT
Pracovisko:   Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Miestnosť:   5.44 (5. NP)
Kontaktná osoba:   Ing. Peter Trúchly, PhD. (peter.truchly[at]stuba.sk)

 

Charakteristika:

Laboratórium počítačových sietí sa venuje perspektívnym výskumným témam v oblasti komunikačných sietí. Konkrétne ide o smerovanie riadenésoftvérom (Software Defined Networking – SDN), ktoré aplikujeme ako v pevných, tak aj mobilných sieťach. V oblasti bezdrôtových sietí sa venujeme znižovaniu energetickej náročnosti pri komunikácii, pre efektívnejšie využitie batérií. Dôležitým smerom výskumu je aj doručovanie multimediálnych aplikácií, ktoré v podobe Sietí pre doručovanie obsahu (Content Delivery Networks – CDN) bude naberať v najbližších rokoch na význame.

V rámci tohto laboratória je možné navrhovať, implementovať a testovať nové alebo modifikované sieťové protokoly, ako aj sieťové aplikácie, ktoré umožňujú prepájať rôzne komunikačné systémy (aj v rámci virtualizovaných serverov), merať prevádzku medzi nimi, odhaľovať kritické situácie a pod. Tento výskum je orientovaný nielen na pevné dátové siete ale aj bezdrôtové, broadcastové, senzorové a satelitné siete.

Jedným zo stavebných kameňov laboratória sieťových technológií je základňová stanica pre siete GSM/GPRS. Slúži na výskum v oblasti mobilných sietí a softvérovo definovaných sietí. Poskytuje možnosť pre rýchle prototypovanie nových prístupov v spomínaných oblastiach. Mobilné sieto tohto štandardu tvoria jednu z najväčších komunikačných sietí na svete, preto výskum tejto problematiky je vysoko aktuálnou témou.

Laboratórium poskytuje okrem širokej škály technického vybavenia aj príjemné prostredia na diskusiu a prácu na rôznych projektoch nielen jednotlivých študentov, ale aj väčších tímoch zložených zo študentov a výskumných pracovníkov a pedagógov.

 

Projekty:

  • 7FP projekt HBB-Next
  • ETSI CDN-I standard - ETSI TS 102 990
  • Podpora z grantového program E-Talent nadácie Tatra banky (2013et029)
  • VEGA 1/0836/16 - Metódy a algoritmy zefektívnenia a spoľahlivosti doručovania multimediálneho obsahu v IP sieťach (2016 - 2018)

 

Fotografie:


Obr. 1.: Základňová stanica štandardu GSM/GPRS.


Obr. 2.: Prostredie laboratória.


Obr. 3.: Prostredie laboratória.