Prejsť na obsah
Výskum na FIIT
Pracovisko: Centrum výpočtových z komunikačných služieb
Kontaktná osoba: Dominik Gozora (dominik.gozora[at]stuba.sk)
Webová stránka: http://www.cvks.fiit.stuba.sk
Charakteristika: Počítačová učebňa 1 je určená na realizáciu cvičení z odborných predmetov vo všetkých študijných programoch. Počítačová učebňa má celkovú kapacitu 25 pracovných miest, všetky sú vybavené počítačmi. V učebni je tiež infraštruktúra, umožňujúca pripojenie študentských notebookov prostredníctvom pevnej alebo WiFi siete s prístupom na Eduroam.
Na počítačoch je nainštalované štandardné softvérové vybavenie (MS Windows 7, MS Office 2010, ESET Endpoint Antivirus, Java RE Standard Edition, Libre Office, Firefox, Opera, Macromedia Flash Plugin, AC3 filter, IrfanView, WinAmp, XviD Codec, VLC Player a File Format Converter), ktoré je každý semester dopĺňané o špecializovaný softvér, vyžadovaný na cvičenia v rámci jednotlivých predmetov.
Miestnosť: -1.40