Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Univerzitný vedecký park

Pracovisko:   Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Web:   http://ux.fiit.stuba.sk/class/
Miestnosť:   1.26 (1. NP)
Kontaktná osoba:   Ing. Jozef Tvarožek, PhD. (jozef.tvarozek[at]stuba.sk)

 

Charakteristika:

Laboratórium je určené na výskum najnovších metód personalizovaného učenia, ako aj výučbu využitím týchto metód. Výskum v laboratóriu sa venuje metódam počítačovej podpory učenia individuálne pre každého študenta adaptívnym prispôsobením sa na základe viacerých vstupov z adaptívneho vzdelávacieho systému ako aj senzorov v laboratóriu: napredovanie v učive, aktuálna emocionálna odozva, pohľad očí, pohyb myši, atď. Laboratórium je vybavené 20 pracovnými stanicami, každá so senzormi pre sledovanie práce študentov. Laboratórium bolo vybudované v rámci projektu univerzitného vedeckého parku.

 

Projekty:

  • Detekcia mystifikácie vo vypĺňaní dotazníkov – Pri vypĺňaní online dotazníkov vznikajú problémy s dôveryhodnosťou údajov nimi získanými. Implicitná spätná väzba nám môže pomôcť identifikovať prípady, kedy používateľ pri vypĺňaní online dotazníka vedome alebo nevedome zavádzal, a tým eliminovať takéto odpovede z našej vzorky odpovedí.
  • EyeCrowd - Projekt si kladie za cieľ preskúmať možnosti prepojenia dvoch súčasných oblastí výskumu: čerpania z davu (angl. crowdsourcing, teda využívanie širokej skupiny ľudí na vykonávanie kognitívnej práce ťažkej pre stroje) a sledovania pohľadu (angl. eye-tracking, teda sledovanie očí, resp. ich pohľadu na používateľské rozhranie počítača). Motivácia tieto oblasti spojiť, vychádza z nedostatku implicitnej spätnej väzby v čerpaní z davu, ktorá je nevyhnutná pri manažmente kvality v takýchto procesoch.

 

Fotografie:


Laboratórium pre výskum používateľského zážitku v skupinách je vybavené 20 výkonnými zariadeniami Tobii X2-60 a hĺbkovými kamerami, ktoré umožňuje výskum používateľského zážitku naraz až s dvadsiatimi používateľmi.


Laboratórium pre výskum používateľského zážitku v skupinách.


Každá výskumná stanica v laboratóriu pre výskum používateľského zážitku v skupinách je vybavená senzorom pohľadu Tobii X2-60 a hĺbkovou kamerou pre rozpoznávanie emócií.


Vizualizácia pohľadu návštevníka webovej stránky FIIT STU. Zobrazená je postupnosť fixácií oka, tzv. gazeplot, veľkosť kruhu vyjadruje dĺžku (čas) fixácie.


Vizualizácia pohľadu návštevníka webovej stránky FIIT STU. Zobrazená je teplotná mapa (angl. heatmap), intenzita farebného vyjadrenia zobrazuje fixácie pohľadov návštevníkov stránky.