Prejsť na obsah
Výskum na FIIT
Pracovisko:   Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Miestnosť:   5.21 (5. NP)
Kontaktná osoba:   Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (katarina.jelemenska[at]stuba.sk)

 

Charakteristika:

Laboratórium je určené na výskum a vedeckú prácu v oblasti návrhu digitálnych systémov. V súčasnosti sa pracuje na zabezpečení vybavenia laboratória hardvérovými a softvérovými prostriedkami (pracovné stanice, Xilinx Virtex-7 FPGA VC707, Kintex-7 FPGA KC705 a Artix-7 FPGA AC701 Evaluation Kit, Synopsys - Front End and Verification). Cieľom je vytvoriť špičkové laboratórium s prevádzkou profesionálnych softvérových produktov pre návrh, verifikáciu, testovateľnosť, syntézu a integráciu digitálnych obvodov a systémov do vybranej technológie. Prioritná technológia sa predpokladá technológia FPGA s podporou XILINX a ALTERA. Laboratórium je určené pre doktorandov študijného programu 9.2.4 Aplikovaná informatika, pre tímové projekty študijného odboru Počítačové inžinierstvo a prácu na záverečných a diplomových projektoch, orientovaných do digitálneho návrhu a príbuzných výskumných tém. V rámci pedagogického procesu sa využíva pre špecifické témy vo výučbe a laboratórium je otvorené aj pre výskumnú prácu študentov či pre organizovanie odborných seminárov v hore uvedených témach.