Prejsť na obsah
Výskum na FIIT
Spoločné pracovisko:   Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky,
Molpir
Web:   funtoro.fiit.stuba.sk
Miestnosť:   5.36 (5. NP)
Kontaktná osoba:   Ing. Vladimír Kunštár (vladimir.kunstar[at]stuba.sk)

 

Charakteristika:

Hlavným účelom laboratória je výskum multimediálnych aplikácií orientovaných na využitie v doprave. Laboratórium sa venuje výskumu projektov, ktorých účelom je možnosť aplikovania IT v doprave a ich užitočnosť a uplatnenie v praxi. Výskum prebieha s využitím špecializovaných zariadení, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre použitie v autách, autobusoch, vlakoch a i. Cieľom je vývoj aplikácií zameraných na využitie existujúceho hardvéru, ktoré zároveň prinášajú novú funkcionalitu pre používateľa v danej doméne. V súčasnosti sú k dispozícií technológie ako GPS, ultrazvukový senzor, dotykové monitory, špecializované servery pre dopravu a i. S tými to technológiami je možné pracovať pomocou rôznych OS (FreeBSD, Windows 6.0, Windows XP Embedeed, Android 1.5, Android 2.3, Android 4.0). Laboratórium vzniklo ako výsledok spolupráce s firmou Molpir, s.r.o. Na výskumných projektoch v laboratóriu pracujú aj študenti v rámci bakalárskych, diplomových a tímových projektov.

 

Projekty:

  • Využitie vnorených systémov v automobilovom priemysle (VVSAP), program na podporu mladých výskumníkov na STU (01/07/2011-31/03/2012).

 

Spolupráca:

  • Laboratórium plne podporuje firma Molpir, s. r. o. Konzultácie prebiehajú aj s firmou Funtoro, inc.
  • Objednávkový systém pre diaľkové autobusy – bol vyvinutý systém pre správu diaľkových autobusov, ktoré umožňujú cestujúcim objednávať si za jazdy občerstvenie. Projekt bol prezentovaný na 2nd FUNTORO Europe Convention ako pozvaná prednáška.
  • Multimediálny systém pre taxi služby. Projekt so zameraním sa pre zákazníka taxi služieb, ktorý má k dispozícií multimediálny obsah pre zábavu a zároveň pre kontrolu svojej cesty. Práca bola nasadená do reálne prevádzky v spoločnosti Tick Tack, s. r. o. v Prahe (Česká republika).
  • Turistický sprievodca. Projekt určený pre cestujúcich v osobnom aute, ktorý zobrazuje zaujímavosti v okolí na základe GPS súradníc spolu s prepojením na internet. Projekt bol použitý ako základ pre softvér nasadený vo Viedni v turistických autobusoch s podporou viacerých jazykových mutácií.
  • Monitorovací systém majetku, vozidiel a osôb. Webové riešenie komunikujúce so špeciálnym hardvérom, určené pre centrálne monitorovanie pohybu majetku, vozidiel a osôb. Riešenie zohľadňuje špecifické vlastnosti všetkých troch skupín (napr. pre vozidlá poskytuje knihu jázd). Projekt je v súčasnosti nasadený v praxi v rámci Českej a Slovenskej republiky.

 

Fotografie: