Prejsť na obsah Textová verzia
piatok, 22. máj 2015
fiit
Minulosť a budúcnosť IT

Minulosť a budúcnosť IT

Vo štvrtok 28. mája 2015 o 14.30 hod. vás pozývame na prednášku Romana Kišša (konštruktéra prvého slovenského osobného počítača PMD 85) v Turingovej veľkej učebni (-1.58 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2. Vstup voľný. Viac
Chceš patriť medzi 3 % populácie s najvyšším vzdelaním?

Chceš patriť medzi 3 % populácie s najvyšším vzdelaním?

Nezabudni si podať prihlášku na doktorandské štúdium. Termín odoslania prihlášky je 31. máj 2015,
máš ešte  . 2. apríla 2015 sa spustila e-prihláška. Viac

Podujatia

TP Cup 2015
súťaž o najlepší tím roka

jún 2015 v Turingovej veľkej učebni (-1.58), FIIT STU v Bratislave - 7. ročník súťaže v tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu Tímový projekt.
28. októbra 2014 o 14:00 je uzávierka prihlášok. Viac

vzdelávanie

Kariérne centrum FIIT STU

FIIT STU v Bratislave otvorila Kariérne centrum, ktorého cieľom je pripraviť študentov na úspešný vstup na pracovný trh Viac

výskum

Oblasti výskumu

Tvorivá výskumná činnosť na fakulte sa orientuje na tieto oblasti Viac