Prejsť na obsah
Prijímacie konanie

Výsledky v súťažiach sa pre prijímacie konanie v zmysle schválených podmienok prijímania na Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave berú do úvahy pri vyhodnocovaní prijímacieho konania takto:


Súťaže Umiestnenie Počet bodov

Matematické
Matematická olympiáda - medzinárodné kolo víťaz 90
  úspešný riešiteľ 90
Matematická olympiáda - celoštátne kolo, kateg. A víťaz 90
  úspešný riešiteľ 72
Matematická olympiáda - krajské kolo, kateg. A víťaz 72
  úspešný riešiteľ 54
Matematická olympiáda - krajské kolo, kateg. B 1. - 3. miesto 54
Matematická olympiáda - krajské kolo, kateg. C 1. - 3. miesto 54

Informatické
ProFIIT 1. - 3. miesto 90
  úspešný riešiteľ 72
IIT.SRC Junior aktívna prezentácia 72
Medzinárodná olympiáda v informatike víťaz 90
  úspešný riešiteľ       90
Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI) víťaz 90
  úspešný riešiteľ       90
Olympiáda v informatike - celoštátne kolo, kateg. A víťaz 90
  úspešný riešiteľ       72
Olympiáda v informatike - krajské kolo, kateg. A víťaz 90
  úspešný riešiteľ       72
Olympiáda v informatike - kateg. A víťaz 72
  úspešný riešiteľ       54
Olympiáda v informatike - krajské kolo, kateg. B 1. - 3. miesto 54
NAG (súťaž Sieťových akadémií) – medzinárodné kolo 1. - 3. miesto 90
NAG (súťaž Sieťových akadémií) – celoštátne kolo 1. - 3. miesto 72
Junior Internet celkový víťaz 90
Junior Internet - kateg. Junior APP
1. miesto 90
Junior Internet - kateg. Junior APP
2. - 3. miesto 72
Junior Internet - kateg. Junior WEB, DESIGN, LEARN       
1. miesto 72
Junior Internet - kateg. Junior WEB, DESIGN, LEARN
2. - 3. miesto 54
RoboCupJunior - medzinárodné kolo 1. - 3. miesto 90
RoboCupJunior - kateg. Rescue - celoslovenské kolo 1. - 3. miesto 72
RoboCupJunior - kateg. Soccer - celoslovenské kolo 1. - 3. miesto 72
RoboCupJunior - kateg. Dance - celoslovenské kolo 1. - 3. miesto 36
RoboCupJunior - iné kateg. - celoslovenské kolo 1. - 3. miesto 18
Ďalšie informatické súťaže, uznané fakultou 1. - 3. miesto 54

Fyzikálne
Fyzikálna olympiáda - medzinárodná víťaz 90
  úspešný riešiteľ 90
Fyzikálna olympiáda - celoštátne kolo, kateg. A víťaz 90
  úspešný riešiteľ 72
Fyzikálna olympiáda - krajské kolo, kateg. A víťaz 72
  úspešný riešiteľ 54
Fyzikálna olympiáda - krajské kolo, kateg. B 1. - 3. miesto 54
Fyzikálna olympiáda - krajské kolo, kateg. C 1. - 3. miesto 54

SOČ, celoštátne kolo
súťažný odbor:
Informatika 1. - 5. miesto 54
Matematika a fyzika 1. - 5. miesto 54
Elektronika a hardvér 1. - 5. miesto 54
Iný odbor 1. - 5. miesto 36

ZENIT, celoštátne kolo
Programovanie - kateg. A 1. - 5. miesto 36
Programovanie - kateg. B 1. - 5. miesto 36
Mikroelektronika - kateg. A, B 1. - 5. miesto 36
Strojárstvo - kateg. A, B1, B2 1. - 3. miesto 36
Programovanie - kateg. B - krajské kolo 1. - 5. miesto 18
Iný 1. - 5. miesto 18

Iné celoštátne/medzinárodné súťaže/olympiády
Biologická, geografická, chemická, slovenského jazyka,  
cudzích jazykov, ľudských práv        

1. - 3. miesto

36

Iné celoštátne/medzinárodné súťaže/olympiády
Ďalšie odborné súťaže, uznané fakultou 1. - 3. miesto 36

Podmienkou priznania bodového hodnotenia je zaslanie overeného diplomu alebo iného dokladu o dosiahnutom výsledku ako prílohu prihlášky na štúdium.

Uchádzačovi, riešiteľovi viacerých súťaží v danej oblasti, sa pri hodnotení berie do úvahy iba jedno ocenenie v danej oblasti, za ktoré získa najlepšie bodové hodnotenie.