Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

Vysokoškolskí učitelia (Teaching Staff)

  Profesori (Professors)
  prof. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD.
  prof. Ing. Ivan KOTULIAK, PhD.

  Docenti (Associate Professors)
  doc. Ing. Vanda BENEŠOVÁ
  doc. Ing. Ladislav HUDEC, PhD.
  doc. Ing. Tibor KRAJČOVIČ, PhD.
  doc. Ing. Valentino VRANIĆ, PhD.

  Odborní asistenti (Assistant Professor)
  Ing. Ján BALAŽIA, PhD.
  Ing. Rastislav BENCEL, PhD.
  Ing. Bystrík BINDAS
  Mgr. Barbara DRNAJOVÁ
  Ing. Marek GALINSKI, PhD.
  Ing. Ján HANÁK, PhD.
  Ing. Pavol HELEBRANDT, PhD.
  Ing. František HORVÁT, PhD.
  Mgr. Andrea HRČKOVÁ, PhD.
  Ing. Ján HUDEC, PhD.
  Ing. Katarína JELEMENSKÁ, PhD.
  Ing Peter KAPEC, PhD.
  Ing. Ivan KAPUSTÍK
  Ing. Lukáš KOHÚTKA, PhD.
  Ing. Kristián KOŠŤÁL, PhD..
  Mgr. Michal KOVÁČ, PhD.
  Ing. Tomáš KOVÁČIK, PhD.
  Ing. Eduard KURIC, PhD.
  Ing. Ján LANG, PhD.
  Ing. Fedor LEHOCKI, PhD.
  Ing. Dominik MACKO, PhD.
  Dr. techn. Ing. Michal RIES
  Ing. Peter TRÚCHLY, PhD.

Výskumní pracovníci (Researchers)

  Ing. Andrej BINDER, PhD.
  Ing Martin BINDER
  Ing. Tomáš BOROS, PhD.
  Ing. Jakub FINDURA
  Ing. Jakub GINTER
  Ing. Michal HATALA, PhD.
  Ing. Lukáš HUDEC
  Ing. Marek JAKAB
  Monika KAROLIOVÁ, MBA
  Ing. Ivana PALÚCHOVÁ, PhD.
  Mgr. Martin SABO, PhD.
  Ing. Lukáš ŠOLTÉS, PhD.
  Ing. Viktor ŠULÁK