Prejsť na obsah
Akademická obec FIIT STU

Zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

Vysokoškolskí učitelia (Teaching Staff)

  Profesori (Professors)
  prof. Ing. Vanda BENEŠOVÁ
  prof. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD.
  prof. Ing. Volodymyr KHYLENKO, PhD.
  prof. Ing. Ivan KOTULIAK, PhD.

  Docenti (Associate Professors)
  doc. Ing. Ladislav HUDEC, PhD.
  doc. Mgr. Michal KOVÁČ, MSc., PhD.
  doc. Mgr. Monika KOVÁČOVÁ, PhD.
  doc. Ing. Tibor KRAJČOVIČ, PhD.
  doc. Ing. Ján LANG, PhD.
  doc. Ing. Dominik MACKO, PhD.
  doc. Dr. techn. Ing. Michal RIES
  doc. Ing. Peter TRÚCHLY, PhD.
  doc. Ing. Valentino VRANIĆ, PhD.

  Odborní asistenti (Assistant Professor)
  Ing. Ján BALAŽIA, PhD.
  Ing. Rastislav BENCEL, PhD.
  Ing. Bystrík BINDAS
  Mgr. Barbara DRNAJOVÁ
  Ing. Marek GALINSKI, PhD.
  Ing. Ján HANÁK, PhD.
  Ing. Pavol HELEBRANDT, PhD.
  Ing. František HORVÁT, PhD.
  Bc. Xiaolu HOU, Ph.D.
  Ing. Ján HUDEC, PhD.
  Ing. Katarína JELEMENSKÁ, PhD.
  Ing. Peter KAPEC, PhD.
  Ing. Ivan KAPUSTÍK
  Ing. Lukáš KOHÚTKA, PhD.
  Ing. Kristián KOŠŤÁL, PhD.
  Ing. Eduard KURIC, PhD.
  Ing. Miroslav LACO
  Ing. Fedor LEHOCKI, PhD.
  Ing. Giang NGUYEN, PhD.
  Mgr. Milada OMACHELOVÁ, PhD. et PhD.
  Mgr. Martin SABO, PhD.

Výskumní pracovníci (Researchers)

  Ing. Bystrík BINDAS
  Ing. Martin BINDER
  Ing. Ivana ČERNÁKOVÁ, PhD.
  Ing. Jakub FINDURA
  Ing. Lukáš HUDEC, PhD.
  Ing. Marek JAKAB, PhD.
  doc. Mgr. Yevheniia KATAIEVA, PhD.
  Ing. Juraj PETRÍK
  Ing. Richard MARKO, PhD.
  Ing. Lukáš ŠOLTÉS, PhD.