Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

Vysokoškolskí učitelia (Teaching Staff)

  Profesori (Professors)
  prof. Ing. Vanda BENEŠOVÁ
  prof. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD.
  prof. Ing. Ivan KOTULIAK, PhD.

  Docenti (Associate Professors)
  doc. Ing. Ladislav HUDEC, PhD.
  doc. Mgr. Michal KOVÁČ, MSc., PhD.
  doc. Ing. Tibor KRAJČOVIČ, PhD.
  doc. Ing. Dominik MACKO, PhD.
  doc. Dr. techn. Ing. Michal RIES
  doc. Ing. Valentino VRANIĆ, PhD.

  Odborní asistenti (Assistant Professor)
  Ing. Ján BALAŽIA, PhD.
  Ing. Rastislav BENCEL, PhD.
  Ing. Bystrík BINDAS
  Mgr. Barbara DRNAJOVÁ
  Ing. Marek GALINSKI, PhD.
  Ing. Ján HANÁK, PhD.
  Ing. Pavol HELEBRANDT, PhD.
  Ing. František HORVÁT, PhD.
  Bc. Xiaolu HOU, Ph.D.
  Mgr. Andrea HRČKOVÁ, PhD.
  Ing. Ján HUDEC, PhD.
  Ing. Katarína JELEMENSKÁ, PhD.
  Ing. Peter KAPEC, PhD.
  Ing. Ivan KAPUSTÍK
  Ing. Lukáš KOHÚTKA, PhD.
  Ing. Kristián KOŠŤÁL, PhD.
  Ing. Tomáš KOVÁČIK, PhD.
  Ing. Eduard KURIC, PhD.
  Ing. Ján LANG, PhD.
  Ing. Fedor LEHOCKI, PhD.
  Mgr. Martin SABO, PhD.
  Ing. Peter TRÚCHLY, PhD.

Výskumní pracovníci (Researchers)

  Ing. Bystrík BINDAS
  Ing Martin BINDER
  Ing. Ivana ČERNÁKOVÁ, PhD.
  Ing. Jakub FINDURA
  Ing. Lukáš HUDEC
  Ing. Marek JAKAB
  Ing. Ivana PALÚCHOVÁ, PhD.
  Ing. Lukáš ŠOLTÉS, PhD.
  Ing. Viktor ŠULÁK