Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

  • Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU
    5.decembra 2018 od 9.00 do 14.00 hod. sa vo vestibule FIIT na 1. PP uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU. Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 30. novembra 2018. Kandidačná listina pre voľby do AS FIIT STU bude zverejnená 30. novembra 2018.
    Pozrite si navrhnutých kandidátov - zápisnica z volieb .
  • Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU
    27. novembra 2018 od 10.00 do 15.00 hod. sa vo vestibule FIIT na 1. PP uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU. Kandidáti budú volení na dve pozície, a to študent bakalárskeho štúdia a študent doktorandského štúdia. Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 23. novembra 2018.
    V rovnakom termíne sa uskutočnia aj voľby do Študentskej rady vysokých škôl. Kandidáti budú volení na jednu pozíciu. Prihlásiť sa môžu študenti zo všetkých stupňov štúdia. Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 23. novembra 2018.

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010