Prejsť na obsah
Akademický senát FIIT STU

 

2018

 • Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU
  5.decembra 2018 od 9.00 do 14.00 hod. sa vo vestibule FIIT na 1. PP uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU. Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 30. novembra 2018. Kandidátna listina pre voľby do AS FIIT STU bude zverejnená 30. novembra 2018.
  Pozrite si navrhnutých kandidátov - zápisnica z volieb .
 • Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU
  27. novembra 2018 od 10.00 do 15.00 hod. sa vo vestibule FIIT na 1. PP uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU. Kandidáti budú volení na dve pozície, a to študent bakalárskeho štúdia a študent doktorandského štúdia. Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 23. novembra 2018.
  V rovnakom termíne sa uskutočnia aj voľby do Študentskej rady vysokých škôl. Kandidáti budú volení na jednu pozíciu. Prihlásiť sa môžu študenti zo všetkých stupňov štúdia. Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 23. novembra 2018.

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 • Voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU
  10. júla 2014 od 10.00 do 12.00 hod.
  sa v 2.06 (zasadačke dekana) uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU. Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 4. júla 2014.
  Pozrite si navrhnutých kandidátov - zápisnica z volieb .

 • Voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU
  24. apríla 2014 od 11.00 do 13.15 hod.
  sa v 2.06 (zasadačke dekana) uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU. Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12:00 dňa 14. apríla 2014.
  Pozrite si navrhnutých kandidátov

2013

2012

2011

2010