Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

E-mail všetkým členom AS FIIT môžete poslať použitím adresy:
senat[at]fiit.stuba.sk

Predsedníctvo AS FIIT STU:
e-mail: predsednictvo[at]as.fiit.stuba.sk

doc. Ing. Peter Lacko, PhD. - predseda
e-mail: predseda[at]as.fiit.stuba.sk

Ing. Peter Trúchly, PhD. - predseda zamestnaneckej časti
Bc. Gabriela Hózová - predsedníčka študentskej časti

Tajomníčka AS FIIT STU:
e-mail: tajomnik[at]as.fiit.stuba.sk
Mg. Viera Danišová

Členovia zamestnaneckej časti AS FIIT STU:
e-mail: zamestnanci[at]as.fiit.stuba.sk

doc. Ing. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Ing. Peter Kapec, PhD.
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Ing. Peter Trúchly, PhD.
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.

Členovia študentskej časti AS FIIT STU:
e-mail: studenti[at]as.fiit.stuba.sk

Bc. Peter Bakonyi
Ing. Jaroslav Erdélyi
Bc. Gabriela Hózová
Michaela Kolesíková