Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

E-mail všetkým členom AS FIIT môžete poslať použitím adresy:
senat[at]fiit.stuba.sk

Predsedníctvo AS FIIT STU:
e-mail: predsednictvo[at]as.fiit.stuba.sk

doc. Ing. Ján Lang, PhD. - predseda
e-mail: predseda[at]as.fiit.stuba.sk

doc. Ing. Peter Trúchly, PhD. - predseda zamestnaneckej časti
Ing. Peter Bakonyi - predseda študentskej časti

Tajomníčka AS FIIT STU:
e-mail: tajomnik[at]as.fiit.stuba.sk
Mgr. Miroslava Slezáková

Členovia zamestnaneckej časti AS FIIT STU:
e-mail: zamestnanci[at]as.fiit.stuba.sk

Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
Ing. František Horvát, PhD.
Ing. Peter Kapec, PhD.
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD.
Ing. Ján Lang, PhD.
doc. Dr. Ing. Michal Ries
doc. Ing. Peter Trúchly, PhD.

Členovia študentskej časti AS FIIT STU:
e-mail: studenti[at]as.fiit.stuba.sk

Ing. Peter Bakonyi
Ing. Jaroslav Erdélyi
Roman Páleník
Michal Pidanič