Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

E-mail všetkým členom AS FIIT môžete poslať použitím adresy:
senat[at]fiit.stuba.sk

Predsedníctvo AS FIIT STU:
e-mail: predsednictvo[at]as.fiit.stuba.sk

Ing. Peter Trúchly, PhD. - podpredseda zamestnaneckej časti
Bc. Gabriela Hózová - predsedníčka študentskej časti

Tajomníčka AS FIIT STU:
e-mail: tajomnik[at]as.fiit.stuba.sk
Mg. Viera Danišová

Členovia zamestnaneckej časti AS FIIT STU:
e-mail: zamestnanci[at]as.fiit.stuba.sk

prof. Ing. Mária Lucká, PhD.
Ing. Róbert Móro, PhD.
Ing. Peter Trúchly, PhD.

Členovia študentskej časti AS FIIT STU:
e-mail: studenti[at]as.fiit.stuba.sk

Bc. Peter Bakonyi
Ing. Jaroslav Erdélyi
Bc. Gabriela Hózová
Michaela Kolesíková