Prejsť na obsah
Cisco sieťová akadémia (CNA)


  1. Záujemca o štúdium na RCNA vyplní elektronickú prihlášku, čím sa zaradí do zoznamu záujemcov.
  2. Potvrdenie o zaradení do zoznamu dostane záujemca prostredníctvom e-mailu.
  3. Po naplnení minimálneho počtu záujemcov na otvorenie triedy a po zvážení kapacitných možností inštruktorov a priestorov laboratória, je záujemcom prostredníctvom e-mailu oznámený termín otvorenia a harmonogram príslušnej triedy.
  4. Po stanovení termínu otvorenia a harmonogramu triedy, sú záujemcovia vyzvaní prostredníctvom e-mailu, aby do stanoveného termínu záväzne potvrdili záujem o štúdium a zaregistrovali sa tým do ponúknutej triedy.
  5. Zaradenie do triedy je realizované podľa poradia registrácie.
  6. Zaradenie je potvrdené súčasne s výzvou na zaplatenie poplatku.
  7. Poplatok je NEVYHNUTNÉ uhradiť do otvorenia triedy, pričom potvrdenie o zaplatení je NEVYHNUTNÉ doložiť (odovzdať kópiu) najneskôr na úvodnom stretnutí triedy.
  8. V prípade nesplnenia bodu 7. je študent z triedy vyradený a jeho miesto je ponúknuté nasledujúcemu záujemcovi v zozname.