Prejsť na obsah
Cisco sieťová akadémia (CNA)


A) Pravidlá CNA programu, CCNA semester 1 - 4

 1. Organizácia semestra
  Semester pozostáva z pracovných stretnutí:
  • 0. - úvodné stretnutie
  • 1., 2., 3., ... - pracovné stretnutia - práca v laboratóriu (počet závisí od konkrétneho semestra)
  • Finálna skúška

 2. Dochádzka
  "Cvičenie" sa začína presne v dohodnutom čase stretnutia, neakceptujú sa neskoré príchody študentov. Na pracovných stretnutiach (praktické precvičovanie problematiky) v CISCO laboratóriu treba hodiny kvalitne a intenzívne využívať.
 3. Organizácia pracovného stretnutia
  • Na začiatku každého stretnutia (okrem nultého) sa vykonáva teoretický Cisco curriculum test zodpovedajúceho týždňa (module), samozrejme bez externých pomôcok.
  • Stručná konzultácia a objasnenie väčšinových chybných odpovedí - pre celú skupinu cez data projektor.
  • Praktické precvičovanie preberanej problematiky - podľa harmonogramu.

 

B) Podmienky pre umožnenie vykonať záverečnú skúšku semestra

 1. Úspešnosť absolvovania všetkých priebežných testov 1. semestra CCNA min. 70 % a 2. - 4. semestra CCNA min. 80 %. Maximálne štyri opakovania. Napr. študent môže jeden test opakovať 4-krát alebo 4 testy 1-krát a pod. Väčší počet opakovaní jasne indikuje nezáujem študenta - hodnotenie FAIL.
 2. Maximálne jednu neúčasť. Pri viacerých neúčastiach je študent hodnotený FAIL.

 

C) Absolvovanie záverečnej skúšky semestra

 1. Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.
  Študent má dva termíny na každú časť nezávisle - riadny a opravný. Napr. ak nespraví teoretickú časť, ale praktickú áno, príde na opravný termín už len vykonať praktickú, a pod.
 2. Teoretický test = Cisco Final test - v 1. semestri úspešnosť min. 70 %, vo vyšších semestroch min. 80 %.
  Študent nesmie používať Curriculum, iné pomocné študijné materiály ako aj rôzne pomôcky (kalkulačka atď.) okrem pera, resp. ceruzky a čistého papiera. Ak sa zistí, že študent používa nedovolené pomôcky bude hodnotený Fail a daný termín mu prepadá.
 3. Praktický test - úspešnosť min. 80 %.
  Študent dostane zadanie, na ktorom demonštruje svoje praktické znalosti. Na praktický test si študenti môžu doniesť ťahák, ale len s príkazmi Cisco IOS.
 4. Hodnotenie záverečnej skúšky.
  Neabsolvovanie len jednej časti záverečnej skúšky = INCOMPLETE
  Neabsolvovanie oboch častí záverečnej skúšky = FAIL
 5.    Záverečná skúška    
  (teor. + prakt.)
  Výsledok     Poznámka
  PASS + PASS PASS V prípade INCOMPLETE je cena opakovaného semestra 60% ceny semestra, v prípade FAIL je to 100%.
  FAIL + PASS INCOMPLETE   
  PASS + FAIL INCOMPLETE
  FAIL + FAIL FAIL