Prejsť na obsah
Cisco sieťová akadémia (CNA)


Princípy bezdrôtových sietí (Fundamentals of Wireless LANs)
rozsah: - úvodné stretnutie
- 4 x 4 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška  
podmienky: - ukončený 2. semester CCNA
Kurz základov bezdrôtových technológií oboznámi študentov s technikami návrhu, implementácie, prevádzkovania a odstraňovania chýb v prostredí bezdrôtových sietí LAN na báze štandaru IEEE 802.11a/b/g. Študenti získajú prehľad a praktické zručnosti nielen zo samotnej implementácie a konfigurácie, ale aj z oblasti zabezpečenia bezdrôtových sietí a zabezpečenia funkcionality medzi produktmi od rôznych výrobcov.
Kompletný obsah kurzu Fundamentals of Wireless LANs