Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Výmenný semester štúdia v Brne - informácia pre terajších prvákov:

 

V rámci vzájomnej spolupráce majú naši študenti možnosť stráviť jeden semester štúdia na Fakulte informačných technológií VUT v Brne prostredníctvom európskeho výmenného programu Erasmus.

Túto možnosť majú predovšetkým študenti terajšieho prvého ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa môžu prihlásiť na výmenný pobyt v letnom semestri akademického roka 2007/08. Uzávierka prihlášok je 31. januára 2007.

Prihláška musí obsahovať všetky požadované náležitosti (pozri webové sídlo STU).

Prihlásení študenti budú zaradení do poradovníka. Počet vybraných uchádzačov závisí od rozpočtu v danej sezóne.

Potrebné informácie a konzultácie vám poskytne Juraj Štefanovič, D 125 (alebo v zastúpení Monika Csonková, D 215).

 

Pre vašu informáciu uvádzame zoznam predmetov, ktoré budú študovať v Brne terajší vybraní účastníci výmenného programu Erasmus v nadchádzajúcom letnom semestri (týka sa to našich študentov 2. ročníka štúdia v študijnom programe Informatika). Upozorňujeme, že tento zoznam je aktuálny len pre letný semester akad. r. 2006/07.

 

Počítačové komunikace a sítě 6 kreditov
Databázové systémy 6 kreditov
Voliteľný seminár z progr. jazyka 4 kredity  
Voliteľný predmet IIT 5 kreditov
Voliteľný predmet IIT

4 kredity  
Voliteľný predmet – ľubovoľný 5 kreditov
Spolu 30 kreditov

 

Voliteľný predmet IIT

Geografické informačné systémy 4 kredity  
Tvorba webových stránek 5 kreditov
Řízení projektu informačních systémů 4 kredity  
Principy programovacích jazyků a OOP 5 kreditov
Základy umělé inteligence 4 kredity  

 

Voliteľný seminár z progr. jazyka

Seminář C++ 4 kredity  
Seminář Java 4 kredity  
Seminář Pascal a Modula 4 kredity  
Seminář Smalltalk 4 kredity