Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí si v zimnom semestri akad. roka 2006/07 zapísali predmet Diplomový projekt I a študenti pokračujúci po prerušení Diplomový projekt II, si v termíne do 20. novembra 2006 majú prevziať zadania nasledovne:

  • študijného programu PSS od Ing. K. Pribišovej (D 120),
  • študijných programov IS a SI od Z. Mackovej (D 101).