Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
ktoré ponúka Jazykové centrum ICV STU v letnom semestri akad. r. 2007/08 začínajú 18. februára 2008.
Zápis je od 7. januára 2008 na FCHPT STU v Bratislave.