Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Jazykové centrum ICV STU v letnom semestri akad. r. 2008/09 ponúka jazykové kurzy . Začiatok letného semestra je 23. februára 2009 na FCHPT STU v Bratislave. Zápis do kurzov je možný počas celého roka.