Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Jazykové centrum ICV STU v zimnom semestri akad. r. 2009/10 ponúka jazykové kurzy , ktoré začali 21. septembra 2009 na FCHPT STU v Bratislave. Zápis do kurzov je možný počas celého roka.