Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
ktoré ponúka Jazykové centrum ICV STU v zimnom semestri akad. r. 2007/08 začínajú 24. septembra 2007. Zápis je od 3. septembra 2007 na FCHPT STU v Bratislave.