Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Odporúčame študentom pozrieť si oznam študijného oddelenia ohľadne zápisného do vyšších ročníkov.