Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Odporúčame pozrieť si informácie ohľadne zápisu na štúdium v akad. roku 2008/09, ktoré nájdete vo svojich e-mailových schránkach v informačnom systéme fakulty (AIS).
Netýka sa to študentov 1. roku bak. štúdia ak. r. 2008/09.